لطفا در تکمیل و ارسال فرم استخدامی دقت فرمایید ، این فرم به منزله اطلاعات اولیه استخدامی میباشد .

فرم استخدام

 • اطلاعات فردی

 • شماره همراه خود را بدون صفر ابتدا وارد کنید
 • بهترین زمان تماس با شما

 • وضعیت :

 • مهارت ها فردی :

 • درخواست متقاضی :

 • 1-2-3- 
 • مبلغ به ریال
 • سوابق کاری

 • نام موسسهسمت کاریتاریخ فعالیتعلت ترک کارمیزان حقوقشماره تماس 
 • مشخصات معرف

 • نام و نام خانوادگیشغلنسبتآدرستلفن تماس 
 • به سئوالات زیر به طور مختصر پاسخ دهید :

 • نام و نام خانوادگیتلفن تماسآدرس 
 • شرایط و قوانین